آوا ارتباط

شرکت آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی دارای پروانه واردات و فروش بی سیم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی